A programcsomag a gazdálkodó szervezettel bármely jogviszonyban (fő és mellékállásban, illetve egyéb jogviszonyban) álló személy számfejtését elvégzi, valamint a vállalatra háruló valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz.

A rendszer az érvényben lévő adó és TB törvény, a Munkatörvénykönyve, a Köztisztviselőkre, valamint a Közalkalmazottakra vonatkozó törvények folyamatos figyelésére, azok rendszerbe építésére épül.

Bármely jogviszonyban, (fő és mellékállás, illetve egyéb, vagy többes jogviszonyban) állók személyi és munkaügyi adatainak nyilvántartása lehetséges. (Munkaügyi rendszer)

Rendszerünk egyaránt támogatja a havidíjas, az órabéres és a teljesítménybéres, valamint a szervezet által meghatározott munkaidő keretben dolgozók számfejtését. Teljesítménybérezés esetén a legtöbb vállalat egyedi teljesítménymérést alkalmaz, ennek algoritmizálását és illesztését önálló modulként cégünk felvállalja.

A felhasználó maga alakíthatja ki az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, ellenőrzött kereteken belül a számfejtési jogcímeit, s ezekhez hozzárendelheti a működés módját, (adó, nyugdíj, munkavállalói járulék, stb.). Szabadon definiálhatja az eddig alkalmazott bérkifizetési rendjének megfelelő kifizetési helyeket, a számviteli elszámolás rendjében szereplő főkönyvi számlákat (fizetési, költséghely, költség nem számlákat) Ez nagyfokú rugalmasságot biztosít a felhasználó számára. Így nemcsak a bér és kereseti elemek, hanem bármely jövedelem jellegű kifizetés /pl.: TB ellátások/ elvégezhető. Aktuálisan a kieső idők távolléti díjjal történő elszámolása is megoldott.

Többféle munkarend (teljes és részmunkaidős, folyamatos, 12/24, 24/48, stb.) határozható meg.

Megoldható a munkaszámos, és/vagy költséghelyes bérfelosztás. 

A rendszer működését alapvetően a kialakított jogcímtörzs határozza meg, mely paraméterezett módon egységes szerkezetben tartalmazza a hatályos jogszabályok (SZJA törvény, Társadalombiztosítási törvény), vonatkozó rendelkezések és utasítások, valamint a kollektív szerződés, illetve a munkaszerződések előírásait.

Az adó és járulék (egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, munkavállalói járulék, társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék) levonásokat automatikusan elvégezzük, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A rendszer havi vagy napi jelenléti ívet vezet a dolgozók tevékenységéről, és fogadni tudja különböző jelenlét rögzítő programok adatait. Többféle munkarend (teljes munkaidős, részmunkaidős, időszakos, valamint folyamatos) határozható meg.

A dolgozókhoz kapcsolódó egyéb levonásokat – támogatásokat külön állományokban kezeljük. Programunk egyaránt alkalmas fix összegű és százalékos levonások – támogatások  kezelésére. Ennek időszakonként elszámolható mértékét a program automatikusan figyeli, számfejtéskor érvényesíti azt, valamint aktualizálja a levonások – támogatások állományát.

A program támogatja az egészségpénztárba történő dolgozói és munkáltatói befizetések kezelését.

Felhasználó szabadon definiálhatja bérkifizetési rendjéből adódó kifizetőhelyeit, valamint a számvitel elvárása szerinti mélységben kiépített költséghely és költségnem számláit. Rendszerünk munkaszám hozzárendelést is biztosít.

A programcsomag alapvető része a dolgozó, illetve az adóhatóság felé teljesítendő, jogszabályban előírt adatszolgáltatás. A belső adatszolgáltatások köre tetszőlegesen paraméterezhető, lekérdező programok segítségével valósíthatók meg, a felhasználó feladata a kigyűjtés szempontjainak meghatározása.

A dolgozó felé teljesítendő szolgáltatásaink:

  • Jövedelemfizetési lap,
  • Igazolás az év során levont járulékokról,
  • Bérkarton.

A rendszer elkészíti az adóigazgatási eljárásról szóló rendeletben meghatározott tablókat, automatikusan nyomtatja az átutalásokat. Megoldott a jövedelemfizetési lapok exportálása PDF file-ba, és e-mailben megküldi a dolgozók részére.

A rendszerrel megoldható a munkaszámos és/vagy költséghelyes bérfelosztás, mely időszakonként paraméterezhető, valamint tételesen és összesítetten is listázható.

Cafetéria

A cafetéria rendszer megfelel a 2020. évre vonatkozó törvényi és jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

A rendszer célja a munkavállalók részére az egyén igényeihez, szükségleteihez jobban igazodó, az egyénre szabott választási lehetőséget adó béren kívüli juttatások biztosítása.

Rendszerünk kezeli a ki-be lépéskori időarányos keretszámítást, természetesen a Web-s felületen is.

A rendszer alkalmazásának alapelve, hogy azonos besorolás mellett foglalkoztatott munkavállalók egyenlő feltételek alapján választhatnak, a rendszerbe a cég által bevont szolgáltatások, juttatások közül.

Megadható szervezeti egységenként, beosztásonként, munkakörönként, vagy minden dolgozóra azonosan fix összegben, vagy az alapbér százalékában a felhasználható keretösszeg.

A program figyeli a keretfelhasználást és a tényleges elszámolást.