A tárgyieszköz alrendszer a vállalkozások teljeskörű tárgyieszközgazdálkodását, és az immaterriális javak mennyiségi és értékbeni nyilvántartását oldja meg. A nyilvántartás kiterjed a saját, az idegen és a bérbeadott eszközökre is. A tárgyieszköz nyilvántartást kartonon vezetjük, ami egy költséghelyen, leltár helyen egyedi azonosítási lehetőséget jelent, biztosítva az önelszámoló egységenkénti elszámolást is. Megkülönböztetjük a saját, vagy idegen eszközöket és azok saját, vagy idegen használatát.

A nyilvántartás a kötelező számviteli és adótörvény szerinti módszereken alapul. A számviteli politika szerinti lehetőségek, pl.

 • jellegszerinti: Écs nélküli, kis és nagy értékű tárgyieszközök,
 • nyilvántartási módszerinti: egyedi, csoportos,
 • tartozékkal, vagy tartozék nélkül,
 • leltári nyilvántartás szerint: költséghely, leltárhely, dolgozó, partner, stb.

A tárgyieszközökben bekövetkezett változást mozgásnemben definiált törzsállományon keresztül vezetjük. ezek lényeges elemei a:

 • nyitás, aktiválás, (ráaktiválás, reaktiválás),
 • felújítás, étékcsökkenés,
 • selejtezés, értékesítés,
 • áthelyezés (költséghelyre, tartozékra, dolgozóra).

Mozgásnem állományunk szabadon bővíthető, erre az állományra épül az automatikus kontírozás, és a főkönyvi feladás.

Értékcsökkenés elszámolása a vállalkozás számviteli politikájában előírtak szerint lehet:

 • napi, havi,
 • negyedéves, vagy akár éves.

Az automatikus elszámolás a megadott idő paramétereknek megfelelően, egyedileg, vagy csoportosan kerül végrehajtásra.

Az értékcsökkenés számítása lehet:

 • tervezett, pénzügyi és elszámolt ÉCS.

Tárgyieszközként előírható értékcsökkenési módszerek szerint lehet:

 • nincs écs-s, azonnali és lineáris kulcs szerinti.

Leltározás, a tárgyieszköz nyilvántartás ellenőrzésére szolgál. A leltározás helye alapján lehet, leltárhelyre, dolgozóra, partnerre végezni, a leltározási egységhez időpontot kell rendelni. A leltározást vonalkód technikával támogatjuk.