A TOPSOFT Rendszerház Zrt. több mint 30 éves szakmai tapasztalattal, több száz saját fejlesztésű gazdasági, szakmai, vállalatirányítási rendszer bevezetéssel maga mögött, elkötelezetten hisz az Ügyfél - Tanácsadó közös, egymásra épülő, szakmai bizalmában, tudásában. A vállalatirányítási rendszer sikeres bevezetésének titka nem lehet más, mint a teljeskörű, egymásra épülő együttműködés.

Rendszerek bevezetésénél az alábbi fontos szempontokat kell betartani:

 • A feladat pontos felmérése, a tevékenység helyszíni megismerése,
 • A fejlesztés szakmai és időtervének elkészítése,
 • A szükséges fejlesztői és szaktanácsadói humánerőforrás felmérése,
 • A fejlesztés időtartamának behatárolása,
 • Projektterv készítése,
 • Ügyféloldali szakember kapacitás meghatározása.

Implementálás

A bevezetésre kerülő rendszert az ügyfél elvárásainak megfelelően, a TOPINFO rendszer szabályai szerint paraméterezni, azaz implementálni kell. Munkatársaink segítségével a rendszer alap paraméterei ellenőrzötten kerülnek beállításra. Segítséget tudunk adni, a korábbi rendszerből kinyerhető adatok átvételével. Ezzel a bevezetés munkamennyisége és ideje is jelentősen csökkenthető.

Szoftverkövetés

A bevezetett rendszereink utókövetését, a felhasználók szakmai támogatását, a rendszer használatának segítését

 • szoftverkövetési, támogatási szerződés keretében biztosítjuk szerződött ügyfeleink részére, mely az alábbiakat tartalmazza.
  • a megjelenő rendeletek, jogszabályváltozások átvezetése a rendszeren, a megjelenését követő 15 napon belül,
  • szakmai tanácsadás, a rendszer használatával, működésével kapcsolatosan, munkanapokon 8-17 óráig,
  • HOT-LINE szolgáltatás, a sürgősen megoldandó, problémás kérdések esetén,
  • munkanapokon 8-17 óráig.

Tanácsadás

Ügyfeleink részére személyes, szakterület szerinti tanácsadókat és fejlesztőket biztosítunk a helyzetfelméréstől kezdve a projekt bevezetésén túl, a mindennapi munkavégzés támogatásáig. Többszáz cégnél szerzett, széleskörű szakmai tapasztalatok birtokában lévő, magasan kvalifikált szaktanácsadóink biztos támaszt nyújtanak szerződött partnereinknek. Az elmúlt 30 év alatt nyújtott segítő együttműködésünket köszönettel igazolták vissza partnereink.

Projektmenedzsment

Egy új rendszer bevezetése alapvetően azon múlik, hogy a fogadó cég és a szolgáltató cég szakmai és emberi kapcsolata, együttműködése, korrekt, gördülékeny legyen.

Mindkét oldalon szükséges kinevezni a projekt vezetőket, a projektben résztvevő szakterületi felelősöket, és a projekt lépéseinek időtartamát, a határidőket.

Fontos szempont, hogy a fogadó cég szakemberei is magukénak érezzék a feladatot és tudják, hogy az új rendszer bevezetése milyen előnyöket jelent a napi munkájukban. Higgyenek és akarják a projekt sikerét.

Oktatás

A sikeres projektbevezetés és rendszerhasználat elengedhetetlen feltétele a rendszer felhasználóinak, vezetőknek, ügyintézőknek, az átfogó és célirányos oktatása, a működés, készség szintű megtanítása. A több mint 30 éves, sok száz cégnél történt sikeres rendszer bevezetéseink tapasztalata alapján, megajánljuk a szakterületenként szükséges oktatási időt, melyet természetesen az ügyfél igényei alapján növelhetünk.

A sikeres oktatás biztosítja a rendszer biztonságos, széleskörű alkalmazásának biztonságát.

Egyedi fejlesztés

Minden egyes rendszerbevezetés, még ha a cégek tevékenységét tekintve „azonosak” is, működésükben, megoldásaikban egyediek. A helyzetfelmérés során a szaktanácsadóink felmérik az egyedi igényeket, esetleges iparági sajátosságokat, melyek megvalósításához fejlesztés szükséges.

Magasan képzett, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező fejlesztő csapatunk bármely egyedi igény esetén ügyfeleink rendelkezésére áll.