A munkaügyi rendszer a Topinfo Integrált Vállalatirányítási Rendszer egységes Bér, munkaügy, Tb alrendszerének része, a bérszámfejtés és Tb nyilvántartás alapja.

A programcsomag a munkáltatónál bármely jogviszonyban (fő- és mellékállás, megbízásidíj, szerzői díj, tiszteletdíj illetve egyéb jogviszonyban) állók személyzeti és munkaügyi adatainak nyilvántartását,(pl. szabadság, képzettségek, oktatás, nyelvismeret, szakképzettség, egészségi állapot, orvosi igazolások, önéletrajz, fénykép, személyzeti információ, teljesítmény-értékelés stb.) a szükséges listák, kimutatások és statisztikák elkészítését végzi, egy dolgozó több jogviszonyának egyidejű kezelése mellett.

A rendszerben a munkaszerződés, megbízási szerződés, keresetigazolás, egyéb nyilatkozatok elkészíthetők.

A munkavállaló belépésekor, valamint minden év elején kiszámítja a program a tárgyévben kivehető szabadságot fajtánként, a dolgozóval ezt egyedi szabadságmegállapító lap formájában közli, valamint kimutatást készít a szervezeti egységeknek a területükön kiadható éves szabadságokról.

A munkavállalók belépésekor elkészíthetők a felvételi lapok, kilépéskor nyomtathatók a szükséges munkáltatói igazolások, azok egy PDF dokumentumba generálása és annak hitelesített elektronikus aláírása, valamint a munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolások.

A dolgozók törzsadatai a hatályosság megjelölésével bármely időpontban módosíthatók. Információs képernyőn tetszőleges időpontra lekérdezhetők a dolgozók legfontosabb munkaügyi adatai: pl. jogviszony, iskolai végzettség, szakmai végzettség, munkakör, besorolás, nyelvismeret, FEOR, alapbér, stb. Elkészíthető a munkaszerződés módosítására vonatkozó értesítő.

Nyilvántartásba vesszük a munkavállalók által eltartott személyek adatait. A program, nyilvántartást vezet a huzamosan távollévő, valamint a munkaviszonyt szüneteltető dolgozókról.

A program elkészíti az aktuális szabályoknak megfelelő statisztikai kimutatások (májusi, szeptemberi, év végi statisztika a KSH felé, valamint a Minisztérium felé küldendő Havi Munkaügyi Jelentés) összeállítását segítő listákat.

Nyilvántarthatók és lekérdezhetők a külföldi munkavállalók tartózkodási és munkavállalói engedélyeinek érvényességére vonatkozó adatok.

Rögzíthetők és kimutatásban megjeleníthetők a dolgozók tanulmányi szerződéseinek információi.

Nyilvántartásba vehetők a munkavállalókat érintő egyéb információk; pl. lakáskölcsön, utazási kedvezmény, munkásszállás, stb.

Rögzíthetők, és az adózásnál figyelembe vehetők a megváltozott munkaképességre vonatkozó jelzések.

Beléptető rendszerek által szolgáltatott jelenlét adatok az adatkapcsolat kialakítását követően átvehetők.

Jelenlét adatok rögzítése interneten keresztül is lehetséges.