A gazdálkodó vállalkozások teljeskörű pénzügyi nyilvántartását, folyószámla könyvelését és főkönyvi könyvelését látja el. Naprakész információt nyújt a vállalat pénzügyi nyilvántartása területén, lefedve az összes pénzügyi – számviteli folyamatot. Tartalmazza a számlaiktatás, igazoltatás, átutalás, banki rendszerbe átadás –  automatikus visszavét, párosítás funkcióit, valamint a tételes könyvelést és a testre szabható utókalkulációt.

A pénzügyileg rendezett, illetve rendezetlen tételek és a határidőn túli kintlévőségek kimutathatók. A vállalat pénzügyi helyzete lekérhető korábbi időszakra, vagy adott napra, így a likviditás prognosztizálható. Kezeli a késedelmi kamat számítását, és elkészíti a kamatközlő leveleket. Ezen kívül egyenlegközlő levél, fizetési felszólítás is küldhető a rendszerből.

Devizaátértékelés, értékvesztés számítás és behajtási költségátalány számolása a rendszer része.

Az áfakimutatás és áfabevallás kitöltése automatikusan készül el.

Ajánlatokat kezeli a rendszer, melyek időrendben megőrizhetők. A létrejött vevői szerződésből számla generálható, a szállítói szerződésre pedig számla igazolható.

A cikktörzs alapján elektronikus számla készül, megoldott az online számlázás feladással a NAV felé. Megadhatók ár-kategóriák, engedmények, beállíthatók hitelkeretek, segítve a számlázási műveleteket. Számtalan előre meghatározott, de az ügyfél egyedi igénye szerint elkészült számlakép áll rendelkezésre a rendszerben. Havi készpénzes számlák (PTGSZLAH) kitöltése és a pénztárgép automatikus kapcsolata megoldott.

Házipénztár kezelése esetén forint és valutapénztár felvitele, automatikus könyvelése, pénztárbizonylat és pénztárjelentés elkészítését is elvégzi a rendszer.

Könyvelés történhet forintban és elsődleges devizában is, valamint költségnem, vagy költségnem/költséghelyesen is. Lehetőség van analitikus bontások kialakítására, (Önelszámoló egység, költséghely, munkaszám, vagy további analitikus bontási lehetőségek) valamint a naptári évtől eltérő periódikus könyvelésre, 12 hónapnál több hónap megadására.

Utókalkulációs feldolgozások: felosztási alapok, felosztandó költségek kijelölése, utókalkulációs képzési szabályok definiálása, könnyen ellenőrizhető, a könyveléssel egyező utókalkulációs felosztások képzése.

Controlling fontos feladata a tervezés és a döntéshozatal támogatása. Tervezéskor éves adatokat adhatunk meg, melyet a rendszer időarányosan szétoszt 12 hónapra. A bázis adatok az előző évi állományból automatikusan megképződnek, a tény-adatokat a rendszer folyamatosan előállítja. A lekérdezések köre kiterjedhet a bázis, terv, tény és a prognózis adatok tetszőleges kombinációjára.

Cash-flow listák információi a mai gazdasági körülmények között napi szinten nagy fontossággal bírnak. Ezek a banki és pénztári kifizetések partnerenkénti és/vagy főkönyvi számlánkénti elemzésére szolgálnak. A legkülönbözőbb rendezettségű kimutatások, intervallumra aktualizálható lekérdezéseket biztosítanak.